Guangzhou Yushin Precision Equipment Co. Ltd.

Contact Info

Representative

Hideo Kurokawa


Address

South Chuang Li Road Xiang Shan Street Zengcheng Economic & Technological Development District
Guangzhou Guangdong

Telephone

+86 20 8269 0091


Fax

+86 20 8269 0001


Location

Location Map
SLOGAN img

Making the Impossible Possible